Digitalisering i SO-undervisningen - hur förbättrar det inlärningen?

Mikael Bruér arbetar aktivt med att utveckla och digitalisera sin SO-undervisning, han har som målsättning att alla elever ska vara bekväma med ett digitalt arbetssätt och lärande. På konferensen SO-dagarna 2018 i Stockholm kommer han att föreläsa om hur du med hjälp av digitala verktyg kan utveckla och nyansera din undervisning.
Bild:

Mikael Bruér

Utöver att arbeta som lärare i SO är Mikael ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund och en mycket uppskattad föreläsare. Han är även författare till boken SO-ämnena i blickfånget (2018) som innehåller konkreta tips för hur du kan utveckla din undervisning.

Vad har du för erfarenheter inom området?

– Jag har jobbat med digitala verktyg i min undervisning så länge jag varit lärare, i den mån det varit möjligt. De senaste 7-8 åren har jag utvecklat en yrkespraktik där det digitala är en naturlig del av min arbetsprocess. Jag har som en konsekvens av det också både skrivit artiklar och böcker som bidragit till att föra diskussionen om det digitala framåt.

Vilka ser du som de största utmaningarna när det kommer till digitalisering i SO-undervisningen?

– När det gäller digitalisering generellt så finns det en grundläggande utmaning, som även gäller för SO-ämnen, det är att få digitaliseringen till att förbättra undervisningen. Ofta talar man om digitalisering som något som bara ska göras, något vi inte kan backa från, detta menar jag är fel ingång. Naturligtvis kan vi inte undvika digitaliseringen, men om vi ska digitalisera vår undervisning måste vi göra det smart. Vi måste göra det på ett sätt som förbättrar vår yrkespraktik, i annat fall kan vi strunta i det. När det kommer till SO-undervisning generellt så tror jag att en av de största utmaningarna är omvärldsbevakning/-analys i relation till källanvändning och källkritik. Ett ständigt ökande informationsflöde och med allt smartare programmering av detta gör oss sårbara om vi inte blir bättre på att använda och skärskåda källor och sociala flöden. Det är, särskilt med läroplansförändringen i tanken, en enorm utmaning.

Hur kan digitala verktyg utveckla & nyansera undervisningen? 

–  Med rätt verktyg i rätt sammanhang kan undervisningen både förstärkas och förbättras. Digitala verktyg är inga undergörare, men de kan bidra till att förbättra undervisningen. Med hjälp av verktygen kan man också, mer effektivt, nå elever på ett sätt som inte går med enbart traditionella metoder.

Vad kommer din föreläsning att handla om och vilka kunskaper får deltagarna med sig?

– Min föreläsning kommer handla om SO-undervisning i första hand och digitala verktyg i andra hand. Det är alltid så det är för mig, det handlar om god undervisning, varken mer eller mindre. Men för mig innebär det att vi måste ta in det digitala. Jag kommer under min interaktiva föreläsning även att ge konkreta råd och metodförslag på hur man kan utveckla och förbättra sin undervisning med hjälp av bland annat digitala verktyg.

Rubriken på Mikael Bruérs föreläsning på SO-dagarna är ”Digitalisering i SO – så kan digitala verktyg utveckla & nyansera din undervisning”.
 

När: 11-12 september
Var: Meddelas inom kort, Stockholm
Arrangör: Teknologisk Institut

Få 10% rabatt på aktuellt pris - ange kod  SOrummet10  vid bokning.

Läs mer och boka din plats här

Röster från tidigare deltagare

”Bästa kompetensutvecklingen under 11 år som lärare!”

”Den första riktigt skräddarsydda konferensen som verkligen lyfte mig som lärare.”

”Två helt underbara och givande dagar som jag fortfarande funderar kring och inspireras av.”

 

Uppdaterad: 23 mars 2018
Publicerad: 22 mars 2018