Arbeta med barns rättigheter på riktigt

1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för kommuner och skolor att sätta barnets rättigheter i fokus.
L

I Operation Dagsverke får elever chansen att lära sig mer om barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer. Engagera din skola i höstens livsviktiga aktivitet.

Årets Operation Dagsverke handlar om Filippinerna

2011 blev det inskrivet i svensk läroplan att skolan är skyldig att undervisa om barnkonventionen. Många skolor gör ett bra arbete kring detta. Men fler skolor kan göra mer för att stärka kunskaperna om alla barns rättigheter. Alla barn ska efter sin skolgång ha kunskap om sin rätt att inte bli diskriminerade på grund av sin bakgrund. Vara stärkta i sin rätt att få tycka, tänka och tro vad de vill samt att få göra sin röst hörd.

Ett av UNICEF Sveriges uppdrag är att öka kunskapen om barns rättigheter. Vi gör det bland annat genom att ta fram utbildningsmaterial, föreläsa om barnkonventionen i skolor och driva olika kampanjer. En viktig kampanj är Operation Dagsverke. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om barnkonventionen och samla in pengar för att aktivt bidra till att barn i andra delar av världen får det bättre. Både informationsdelen och insamlingsmomentet svarar väl mot läroplanens mål om att förmedla kunskap om barns rättigheter.

Årets Operation Dagsverke handlar om Filippinerna och det arbete UNICEF bedriver på plats för att säkra att barn med funktionsnedsättning får särskild utbildning och information kring vad de ska göra när en naturkatastrof inträffar. Detta förslag vann stor majoritet bland föregående års skolelever som deltog i Operation Dagsverke och som röstade fram vad årets kampanj skulle handla om. Årets Operation Dagsverke knyter väl an till FN:s globala mål.

Klimatförändringarna angår oss alla, men drabbar vissa hårdare än andra

Med klimatförändringarna följer allt fler naturkatastrofer. Filippinerna är ett av de länder i världen som är mest utsatta för katastrofer som följer i spåren av klimatförändringarna. Barn drabbas alltid värst vid katastrofer och allra hårdast drabbas barn med funktionsnedsättning. Många barn och då särskilt barn med funktionsnedsättning, har idag inte tillräcklig kunskap om hur de ska förbereda sig eller agera när en katastrof sker.

Film om årets insamling till Filippinerna:

När skolan anmält sig skickas en materiallåda med övningar kring barnkonventionen och det ges  tillgång till digitalt material, såsom övningar kring årets tema, filmer och Kahoot. Allt för att enkelt kunna diskutera mänskliga rättigheter, barnkonventionen och därigenom skapa en förståelse för syftet med insamlingen.

Anmäl er till årets Operation Dagsverke om ni inte redan har gjort det


Text: UNICEF

Senast uppdaterad: 9 juli 2019
Publicerad: 9 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och...

S

Ekonomins globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits...

S

Matbrist och ransonering vid hemmafronten under första och andra världskriget

Kejsar Napoleon fällde en gång det bekanta yttrandet att ”en armé marscherar på sin mage”. En...

Sponsrad

Kostnadsfri workshop i hållbart resande

Vill du att dina elever ska lära sig mer om hållbar utveckling, Agenda 2030 och hur de kan göra...

ANNONS

Ämneskategorier

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Klimatförändringar och global uppvärmning

Om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa. Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för...

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Fakta om Filippinerna

Aktuell samhällsfakta om Filippinerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Filippinernas geografi

Fördjupa dig i Filippinernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

SO-rummet tag typ

Miljöförstöring

Miljöförstöring är ett begrepp för negativa förändringar av miljön som åstadkommits av människan....

Växthuseffekten

Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna (t.ex. koldioxid och metangas) i...

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...