Världskrigens tid

          

På Stig Lundbergs hemsida berättas om världskrigens tid. Här kan du lära dig mer om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under tiden 1914-1945. Epoken börjar med första världskrigets utbrott 1914-1918, följs av den s.k. mellankrigstiden och avslutas med andra världskriget 1939-1945.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)