Vad kostar din tröja?

På Swedwatch webbplats kan du lära dig mer om det verkliga priset för det du äter, dina kläder, din mobil och dina resor – och om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Swedwatchs läromaterial om mänskliga rättigheter i globala leverantörsled riktar sig till unga i åldern 15-19 år och fokuserar på vilka risker som gömmer sig i det vi köper, vilket ansvar företag har för att tillverkningen har gått schyst till och hur konsumenter kan påverka.

Senast uppdaterad: 9 september 2021
Publicerad: 9 september 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Media och påverkan

Medias uppgift, ansvar och påverkan.

Privatekonomi

Om hushåll, inkomst, utgifter, skatt samt relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Relaterade taggar

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där...

Rättvis handel

Rättvis handel är en form av etisk handel som går ut på att förbättra villkoren (arbetsmiljö,...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...