Vad är religion?

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
8:09
|
YouTube
          

En kortfattad introduktion (8:09) till religionskunskap av gymnasieläraren Mattias Axelsson. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1. Presentationen förklarar begreppet "religion" utifrån delarna tro, riter och tradition

4.333335
Average: 4.3 (6 votes)