Vägen till europeisk dominans - Europas utveckling 1250-1750

Av: Joakim Wendell |
Tid:
30:00
|
YouTube
          

Fantastiskt bra genomgång (30:00 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om orsakerna till att Europa kunde ta ledningen i världen under nya tiden. Här ges en översikt över Europas utveckling 1250-1750.

2.25
Average: 2.3 (4 votes)