Upplysningens filosofer och idéer

Bild:
          

På Komvux Gotlands hemsida berättas om några upplysningsfilosofer och deras idéer. Läs om Locke, Hobbes, Rousseau, Voltaire och Montesquieu.

3
Average: 3 (1 vote)