Tsaren tog Finland - och fick ett gerillakrig på halsen

Bild:
          

Krönika i Aftonbladet där Herman Lindqvist berättar om de finska böndernas kampvilja mot den ryska krigsmakten under den ryska invasionen av Finland 1808-1809. Gustav IV Adolf trodde inte på varningarna om ett förestående ryskt anfall mot svenska Finland. Men tsaren tog hjälp av avhoppade svenska officerare och kriget blev en katastrof för Sverige. Den styrande klassen i Finland tog emot ryssarna med öppna armar. Tsaren hade dock inte räknat med att de finska bönderna skulle vara betydligt mer svårhanterliga...

3
Average: 3 (1 vote)