Tio vetenskapsmän som förändrade världen

          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om de tio mest inflytelserika vetenskapsmännen som lade grunden för den moderna vetenskapen, dagens teknik och medicin. Här berättas om Isaac Newton (1642-1727), Albert Einstein (1879-1955), Louis Pasteur (1822-1895), Galileo Galilei (1564-1642), Charles Darwin (1809-1882), Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), Michael Faraday (1791-1867), James Clerk Maxwell (1831-1879) och John Dalton (1766-1844).

4.076925
Average: 4.1 (13 votes)