Teknik och uppfinningar under medeltiden

          

Kort faktatext på Komvux Gotlands hemsida där du kan läsa om teknikutvecklingen under medeltiden.

2
Average: 2 (2 votes)