Sveriges neutralitet och NATO

Av: Andreas Krenz |
Tid:
23:34
|
|
          

Genomgång (23:34 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar om svensk neutralitet och relationen till NATO ur ett historiskt och nutida perspektiv.

5
Average: 5 (1 vote)