Sveriges lagar

          

Webbsidan lagen.nu är en webbtjänst som innehåller alla Sveriges lagar och andra författningar, samt många vägledande rättsfall. Syftet med lagen.nu är att samla information om innehållet i gällande svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt.

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)