Sveriges indelte soldat

          

Artikel på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks hemsida där Patrik Nilsson berättar om det svenska indelningsverket, dess betydelse och utveckling från 1600-talet t.o.m. 1800-talet. Under tre sekler spelade de indelta soldaterna en avgörande roll för Sveriges försvar. Än idag bär många svenskar namn som en gång skapats för soldaterna...

4
Average: 4 (2 votes)