Sveriges demokratiutveckling

Av: Andreas Krenz |
Tid:
23:09
|
|
          

Genomgång (23:09 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger en översikt av händelser som bidragit till Sveriges demokratiseringsprocess mellan åren 1723-1919. Fokus ligger på den politiska händelseutvecklingen under 1800-talet och början av 1900-talet.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)