Sverige 1850-1921

Av: SoPerHaga |
Tid:
22:29
|
|
          

Genomgång (22:29 min) som tar upp hur Sverige gick från fattigt bondesamhälle till ett demokratiskt industriland.

4
Average: 4 (4 votes)