Svenska statsskicket, del 1 : Hur Sverige styrs

Av: Eva Lindahl |
Tid:
10:57
|
YouTube
          

Föreläsning (10:57 min) där läraren Eva Lindahl berättar om vårt statsskick och dess grunder. Här förklaras våra fyra grundlagar, riksdagens funktion, parlamentarism, valsystemet, rösträtt m.m.

3.666665
Average: 3.7 (3 votes)