Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

          

På Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens hemsida kan du bl.a. läsa om svensk vapenexport och internationell säkerhetspolitik. Här finns massvis med aktuellt material att ladda ned eller beställa. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. De tar fram fakta, bildar opinion och påverkar politiker.

5
Average: 5 (1 vote)