Svensk biståndsdebatt

          

Biståndsdebatten.se är en ny plattform som följer debatten om bistånd och utvecklingsfrågor. Forumet vill på ett strukturerat sätt skildra opinionsbildande debatt som berör Sveriges utvecklingssamarbete i syfte att ringa in meningsmotsättningar och belysa sakfrågor ur flera perspektiv. Projektet är en del av Föreningen för Utvecklingsfrågor, ett oberoende forum som drivs av Noak Löfgren och Maria Ölund.

3
Average: 3 (1 vote)