Stenåldern och forntiden

          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa kortfattat om stenåldern, de första jordbrukssamhällena och flodkulturerna i Mesopotamien, Indus, Egypten och Kina. Därtill finns ett avsnitt om fenicierna.

4
Average: 4 (3 votes)