Statistiska jämförelser mellan kommuner och regioner

          

Tillväxtguiden är ett statistiskt verktyg för att snabbt kunna göra jämförelser mellan olika delar av Sverige vad gäller en mängd faktorer som påverkar tillväxten. Här kan du analysera det rådande läget för områdets arbetsmarknad, befolkningsstruktur, tillgång till arbetskraft, utbildningsgrad och en mängd ekonomiska faktorer som kan påverka tillväxtklimatet.

3.333335
Average: 3.3 (3 votes)