Statistiska jämförelser mellan kommuner och regioner

M

Tillväxtguiden är ett statistiskt verktyg för att snabbt kunna göra jämförelser mellan olika delar av Sverige vad gäller en mängd faktorer som påverkar tillväxten. Här kan du analysera det rådande läget för områdets arbetsmarknad, befolkningsstruktur, tillgång till arbetskraft, utbildningsgrad och en mängd ekonomiska faktorer som kan påverka tillväxtklimatet.

Publicerad: 21 april 2012

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Samhällsekonomi

Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

Här kan du läsa om hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram, hur den är utformad samt hur den svenska...

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...

SO-rummet tag typ

Svensk ekonomi och handel

Här hittar du material som handlar om svensk samhällsekonomi och handel.