Slaget vid Narva - med Guds hjälp!

          

Artikel i tidningen Pennan & svärdet där du kan läsa om slaget vid Narva år 1700. För drygt 300 år sedan gick våra grannar till samfällt angrepp mot det svenska stormaktsväldet. Genom en lyckad landstigning slogs Danmark tillfälligtvis ur kriget, sachsiska och polska trupper hölls tillbaka utanför Riga och den lilla svenska fältarmén kunde marschera iväg för att undsätta det av ryssarna belägrade Narva.

5
Average: 5 (1 vote)