Slaget vid Lützen 1632

          

Riksantikvarieämbetets faktasida om slaget vid Lützen 1632. Här berättas kortfattat om trettioåriga kriget, händelserna som ledde fram till Lützen samt om själva slaget och dess följder. Mellan åren 1630 och 1635 gick det trettioåriga kriget in i sitt mest våldsamma skede. Sverige planerade för en storskalig insats där den tyska östersjökusten mer eller mindre skulle underläggas svensk kontroll...

5
Average: 5 (2 votes)