Sjuksköterskeyrkets framväxt

          

Kort faktatext där du kan läsa om sjuksköterskeyrkets framväxt. Här berättas bland annat om Florence Nightingale. I dagsläget ses sjuksköterskeyrket som en profession, men den yrkesrollen har inte alltid varit en självklarhet i samhället. I texten nedan följer en kort historisk återblick av drivkrafter som varit av särskilt stor betydelse för utvecklingen av dagens sjuksköterska... Materialet är skapat av sjuksköterskestudenter och finns på sajten Empatis.

3
Average: 3 (1 vote)