Sikhismens syn på döden

          

Faktatext på studieförbundet Sensus webbplats där du kan läsa om synen på död och begravning inom sikhismen. I skihismen tror man på återfödelse (reinkarnataion) och det evig kretsloppet (samsara), precis som i hinduism och buddhism. Detta innebär att alla levande varelser ständigt föds på nytt och det som avgör ens nästa återfödelse är karma, ens handlingar, tankar och vanemönster. Precis som i hinduismen så tror man att varje levande varelse har en evig själ, som till sin essens är gudomlig...

5
Average: 5 (1 vote)