Sexualmoral under medeltiden

          

Faktatext på Komvux Gotlands hemsida där du kan läsa kortfattat om synen på sex under medeltiden. Här berättas även om lagar och straff som kan anknytas till syndigt levene. Skillnaden mellan den officiella kyrkliga moralen och den folkliga profana var mycket stor...

4
Average: 4 (1 vote)