Runskriften

          

På Riksantikvarieämbetets webbsida kan du lära dig lite om runskriftens historia och funktion. Runinskrifterna är de äldsta bevarade originaldokumenten på svenska och en viktig länk till forntiden. Även om runor från början fanns inom hela det germanska språkområdet, var det i Skandinavien som de hade störst utbredning och användes under längst tid...

3
Average: 3 (1 vote)