Religionsfenomenologi

          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa om religionsfenomenologi. Religionsfenomenologin sysslar med religionen som fenomen för dem som studerar den, d.v.s. den ställer frågan vad det är som utmärker en religion. Här berättas om religionsbegreppet, magi, religionens utveckling, gudstro, gemenskap, kulten, riten och döden.

3
Average: 3 (1 vote)