Reformationen - då katolska kyrkan splittrades

          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om reformationen. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare. Under medeltiden förföll den katolska kyrkan, och flera av påvarna levde på ett sätt som stod
i bjärt kontrast till den lära som kyrkan predikade. Kritiken mot kyrkan kom under 1500-talet att växa och omfattade inte bara påvarnas och prästernas leverne utan alltifrån kyrkans handel med avlatsbrev till synen på nattvardsfirande och barndop. Reformationen splittrade katolska kyrkan inifrån...

Kategorier: Taggar:
5
Average: 5 (2 votes)