Rättvisa och straffrihet – många går ostraffade

          

Avsnitt på Amnesty Internationals hemsida som handlar om vilka internationella möjligheter som finns och vad som görs för att straffa brott mot mänskliga rättigheter. Här berättas om internationell rätt, den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) och väpnade konflikter.

5
Average: 5 (1 vote)