Rättigheter för nationella minoriteter

          

På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter kan du bl.a. läsa om nationella minoriteter. Minoritetsgrupper har i många länder inte samma möjligheter som övriga befolkningen. De tillhör ofta de fattigaste och mest marginaliserade grupperna i samhället, med den största arbetslösheten, de sämsta bostäderna och flest antal ungdomar med ingen eller oavslutad skolgång.

4
Average: 4 (1 vote)