Politiska ideologier, del 1: En introduktion

Av: Gustav Ericson |
Tid:
11:06
|
|
          

Genomgång där samhällskunskapsläraren Gustav Ericson berättar om olika politiska ideologier och deras uppbyggnad och funktion.

4
Average: 4 (5 votes)