Palestina - landet som FN glömde

          

Reportage i Tidningen Kulturen där du kan läsa om bakgrunden till Palestinakonflikten. Som palestinierna ser det är frågan mycket enkel. De har bott i Palestina under många århundraden. Enligt modern internationell lag, folkrätten, tillhör Palestina dess folk. Likväl som Sverige tillhör det svenska folket...

3.25
Average: 3.3 (4 votes)