Örlogsstaden Karlskrona - ett levande världsarv

          

Faktahäfte i pdf-format (25 sid) där du kan läsa om örlogsstaden Karlskronas historia. Här berättas bl.a. om stadens viktiga roll som bas för den svenska flottan från slutet av 1600-talet t.o.m. 1800-talet.

3
Average: 3 (1 vote)