Oravais 1808 – slaget som förlorade Finland

          

På Riksantivarieämbetets webbsida om slagfältsarkeologi kan du läsa om bakgrunden till slaget i Oravais och om slagets händelseförlopp.

3
Average: 3 (1 vote)