Om vapen och vapenbruk i forntidens Norden

          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om olika vapen som användes i forntidens Norden. Lika länge som det har funnits människor i Norden har det också funnits vapen. De vapen de tidiga nordborna begagnade sig av var allt från enklare stenyxor till pilbågar, spjut och svärd - och som inte bara användes i strid. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

4
Average: 4 (3 votes)