Om imperialismen i Afrika, Asien och Latinamerika

          

På Komvux Gotlands webbsida hittar du en faktasida där du kan läsa om imperialismen i olika delar av världen. I och med att allt fler länder industrialiserades ökade konkurrensen om råvarorna men även om marknaden. Många viktiga råvaror hämtades från Afrika, Asien och Latinamerika och de europeiska stormakterna började tävla om inflytande i dessa områden. Denna tävlan kom att leda till att stora imperier skapades...

3.333335
Average: 3.3 (3 votes)