Nationernas århundrade

          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om nationstanken ur ett historiskt perspektiv. Nationstanken var ett brott mot tidigare tänkesätt och mot en förhärskande praxis i hela Europa. Den bröt mot den dynastiska principen som sa att fursten ägde landet – inte landet fursten. Den bröt mot adelns och kungarnas monopol på att representera nationen…

4
Average: 4 (2 votes)