När kvinnorna skötte Sverige

          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om soldathustrurs liv på hemmaplan i Sverige under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet. Ansvaret för hem och familj vilade tungt på de kvinnor vars män följde Karl XII ut i krig...

3
Average: 3 (1 vote)