Några av hinduismens viktigaste gudar

Bild:
          

Faktahäfte i pdf-format (6 sid) där du kan läsa kortfattat om de viktigaste gudarna inom hinduismen. Här berättas om Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha, Krishna, Hanuman, Saraswati, Durga, Lakshmi, Ardhanarishvara, Kali och Radha. Du får också veta varför hinduer betraktar kor som heliga. Materialet finns på Helsingborgsdialogens hemsida. Helsingborgsdialogen är ett projekt mellan ABF och Socialdemokraterna i Helsingborg.

Kategorier:
3
Average: 3 (4 votes)