Migration - så funkar det

          

På Svenskt Näringslivs webbsida hittar du ett skolmaterial i pdf-format (60 sid) om migration. Här kan du bl.a. läsa om vad migration är, den svenska migrationens historia, asylinvandring, arbetskraftsinvandring, migrationen till Sverige och om vad svenskhet är.

5
Average: 5 (1 vote)