Matregler inom sikhismen

          

Faktatext på studieförbundet Sensus webbplats där du kan läsa om synen på mat och matregler inom sikhismen. Sikhismen delar hinduismens och buddhismens ideal om vegetarianism, men generellt sett ser man det inte som ett krav. Tanken på vegeterianism är delvis kulturellt betingat, då religionen uppstått i Indien, där vegetariansimen är utbredd, men har också en del med religionen att göra, då sikher liksom hinduer och buddhister tror på reinkarnation och karma, där allt levande har en innersta gudomlig essens och förtjänar att visas respekt...

Kategorier: Taggar:
5
Average: 5 (1 vote)