Matregler inom judendomen

          

Faktatext på studieförbundet Sensus webbplats där du kan läsa om synen på mat och matregler inom judendomen. De judiska matlagarna kallas kashrut. Ett annat viktigt begrepp som förknippas med de judiska matlagarna är kosher (כָּשֵר). Kosher betyder ”lämplig”, ”passande” eller ”i enlighet med de religiösa lagarna”. Mat som är godkänd att äta kallas kosher, men begreppet kan användas på allt som är i enlighet med den religiösa lagen och läran. Mat som är förbjuden eller opassande kallas treifa...

Kategorier: Taggar:
5
Average: 5 (1 vote)