Mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter

          

På Säkerhetspolitik.se kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter i samband med oroligheter och krig. Du kan bl.a. läsa om utvecklingssamarbete och humanitär intervention. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

5
Average: 5 (1 vote)