Mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter

På Säkerhetspolitik.se kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter i samband med oroligheter och krig. Du kan bl.a. läsa om utvecklingssamarbete och humanitär intervention. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 17 augusti 2010

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Relaterade taggar

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...