Människans utveckling

Av: Hedvig Francke |
Tid:
12:11
|
|
          

Genomgång (12:11 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om evolutionen och människans utveckling.

3
Average: 3 (2 votes)