Makten i EU

Av: Anders Larsson |
Tid:
13:32
|
YouTube
          

Föreläsning (13:32 min) där gymnasieläraren Anders Larsson fortsätter att berätta om EU. Här berörs EU:s inflytande över Sverige och Sveriges påverkan av EU.

3
Average: 3 (2 votes)