Lätta fakta om Sveriges ekonomi

          

Temasidor i pdf-format (7 sid) ur tidningen Lyckoslanten där du kan läsa om Sveriges ekonomi. Här berättas om skatt, regeringens budget, regeringens penningpolitik, inflation, import och export, högkonjunktur och lågkonjunktur, BNP, offentliga sektorn och privata sektorn m.m.. Tidningen Lyckoslanten ges ut av Swedbank och vänder sig i första hand till skolbarn i åldrarna 9 till 12 år. Tidningen är både kul och lärorik och syftar till att inspirera lärare och barn i undervisningen om ekonomi och pengar.

5
Average: 5 (1 vote)