Kungen, Kristus och Sigtuna – spåren av rikets första stad

          

På Sigtuna Museums hemsida hittar du en intressant kortfattad skildring av Sigtunas framväxt och utveckling under medeltiden. Materialet öppnas i pdf-format (4 sid). Besök deras hemsida om du vill läsa mer om stadens historia.

3
Average: 3 (1 vote)