Kristen tro och homosexuell samlevnad

          

På Lars Arnells hemsida kan du läsa om kristen tro och homosexualitet. Vad står det egentligen i bibeln om homosexualitet? Lars Arnell, präst i Svenska kyrkan, hjälper dig tolka bibeln och dess texter – för visst går det att förena homosexualitet med kristendom!

2.5
Average: 2.5 (2 votes)