Konservatismens ideologi - kort sammanfattning

          

Faktatext på Komvux Gotlands hemsida där du kan läsa om konservatismens ideologi. Här berättas om konservatismens grundsyn med fokus på människan och samhället.

2
Average: 2 (2 votes)