Kemiska, biologiska och nukelära stridsmedel

Bild:
          

Avsnitt på webbsidan Säkerhetspolitik.se där du kan läsa om s.k. CBRN-hot, som är en samlad betäckning för kemiska, biologiska och nukelära stridsmedel. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

4
Average: 4 (1 vote)