Kemiska, biologiska och nukelära stridsmedel

Avsnitt på webbplatsen Säkerhetspolitik.se där du kan läsa om s.k. CBRN-hot, som är en samlad betäckning för kemiska, biologiska och nukelära stridsmedel. Webbplatsen drivs i statlig regi och tar upp frågor som berör vår gemensamma säkerhet.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021
Publicerad: 17 augusti 2011

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Relaterade taggar

Vapen

Lika länge som det har funnits människor så har det funnits vapen av olika former. De forntida...

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...